ביטוח גני ילדים

ביטוח גני ילדים

הצעה לביטוח גן ילדים

חלק א' - הפרמיה לתשלום: 95 ש"ח לילד (כפול מספר הילדים)

ביטוח הרכוש. כולל:

 • אש
 • פריצה
 • גניבה פשוטה
 • כספים
 • לוחות זכוכית
 • קלקול תכולת מקררים
 • אובדן הכנסות
 • ועוד

לנוחיותך נקבעו יחידות ביטוח בסכומים אחידים:

 • מבנה – 350,000 ש"ח
 • תכולה – 200,000 ש"ח
  • כולל ציוד חצר עד 5,000 ש"ח לא מקובע ועד 20,000 ש"ח מקובע
  • על כל סכום נוסף של 40,000 ש"ח תשלום פרמיה נוספת של 80 ש"ח לגן. כפוף להשתתפות עצמית של 600 ש"ח. כולל רעידת אדמה ונזקי צנרת

ביטוח תאונות לילדים. כולל:

 • תאונות דרכים
 • טרור
 • פינוי באמבולנס ממחלה או תאונה לילדים \ לגננת \ לצוות
 • שבר משקפיים לילד \ לגננת \ לצוות
 • אובדן או נזק לחפצי הילדים \ הגננת \ הצוות

סכומי הפיצוי:

 • 150,000 ש"ח במקרה מוות
 • 580,000 ש"ח עבור נכות מלאה ותמידית
 • 40,000 ש"ח עבור הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים (כולל שיניים)
 • כיסוי להורים – 200 ש"ח עבור יום אשפוז במוסד רפואי, החל מהיום הראשון ועד 30 יום, אם עלתה תקופת האשפוז על שלושה ימים

ביטוח חבות מעבידים. כולל:

 • הביטוח מכסה את חבותך בגין עובדים שכירים בגן

גבול אחריות:

 • 5,000,000$
 • כפוף להשתתפות עצמית של 600 ש"ח

חלק ב' - הפרמיה לתשלום: 105 ש"ח לכל הגן (פעם אחת לכל גן)

חבות כלפי צד שלישי: אחריות מקצועית: הוצאת דיבה 50,000 ש"ח. הגנה פלילית 122,000 ש"ח

פרק זה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי הציבור בגין תפעול גן ילדים, הילדים מהווים “צד שלישי” כלפי המבוטח ונחשבים לצד שלישי אחד כלפי השני . הפרמיה לתשלום לכל הגן – 105 ₪ .

גבולות אחריות : 2,500,000 ₪ לאירוע / 5,000,000 ₪ לתקופה .

בנוסף תחול עליך ביטוח צד ג’ בגבולות אחריות של: 1,500,000 $ לאירוע / 6,000,000 $ לתקופה.

כפוף להשתתפות עצמית של 600 ₪.

חלק ג' - ביטוח תאונות לגננת: כולל תאונות דרכים וטרור. מעל יומיים עד שנתיים (24 שעות ביממה)

מסלול 3 – פרמיה שנתית: 282 ש"ח

 • 163,500 ש"ח – מוות מתאונה
 • 163,500 ש"ח – נכות מתאונה
 • 4,500 ש"ח – פיצוי חודשי

מסלול 4 – פרמיה שנתית: 376 ש"ח

 • 218,000 ש"ח – מוות מתאונה
 • 218,000 ש"ח – נכות מתאונה
 • 6,000 ש"ח – פיצוי חודשי

מסלול 5 – פרמיה שנתית: 470 ש"ח

 • 272,500 ש"ח – מוות מתאונה
 • 272,500 ש"ח – נכות מתאונה
 • 7,500 ש"ח – פיצוי חודשי
 • ללא התניה לרשיונות
 • הצעה זו מובאת לידיעתכם כשירות על ידי האיחוד ואולם היא בגדר אפשרות בלבד ומוקנית לכל אחת האפשרות לבחור סוכן ו\או חברת ביטוח אחרת

מלאו את הפרטים לקבלת הצעה לביטוח:

שתפו עם החברים שלכם