Read more about the article פעילות בעקבות הספר ברוז! ארנב! מאת איימי קראוס רוזנטל וטום ליכטנהלד
חמוטל לחמן האמת בחינוך

פעילות בעקבות הספר ברוז! ארנב! מאת איימי קראוס רוזנטל וטום ליכטנהלד

הסיפור "ברווז! ארנב!" מתאים לגילאי שנה עד 4 ויכול להוות מקפצה להרבה פעילויות. מתחילים מלספר את הסיפור מספר פעמים על מנת שהילדים יכירו את הסיפור והמסר. בהקראה הבאה מספרים את…

להמשך קריאהפעילות בעקבות הספר ברוז! ארנב! מאת איימי קראוס רוזנטל וטום ליכטנהלד